דיני אישות וחשיפת בגידות בין בני זוג
פברואר 3, 2017
מעקבים
פברואר 20, 2020

משרד איי חקירות מתמחה בגילוי ותיעוד של מעילות , הונאות וגניבות בתוך ארגונים אם על ידי קבלני
משנה , עובדים או גורמים חיצוניים .
כמו כן , מסייעים חוקרי משרדנו המתמחים בתחום זה ,לארגונים מתחומים שונים ולבעלי עסקים פרטיים למנוע גניבות ומעילות עתידיות.

גניבות מעילות עובדים והונאות

איך מתבצעת העבודה?

תהליך חקירה מסוג זה מתבצע ראשית בלמידה יסודית את אופן הפעילות הארגונית, תוך בדיקה של תרחישים אפשריים במערכות הארגון אשר יכולים להוות "חוליה חלשה "ומוקד פרצה הקוראת לגנב . איתור פרצות וכשלים במשאבי הארגון או בית העסק, מהווה בסיס לבניית תוכנית חקירה אשר תניב ראיות מתאימות .

לאחר בחינה משותפת עם הלקוח של תוכנית החקירה , פועל משרד איי חקירות במהירות ,יעילות ובחשאיות לצבירת ראיות אודות המקרה המדובר , תוך כדי בקרה גלויה וסמויה על אופן התנהלות עובדי הארגון .

ניסיונם הרב של בעלי משרד איי חקירות וחוקריו בחשיפת מעילות \ גניבות נותן בדיהם אפשרות לתת מענה מלא למזמין החקירה ,ליצור הרתעה פנים ארגונית עתידית ,ולמנוע גניבות ומעילות הפוגעות בארגון לאורך תקופות ארוכות .

משרד איי חקירות מפעיל עוקבים \ בלשים וחוקרי שטח היכולים לזהות פרצות וכשלים במערכות
קיימות תוך מתן איתור ונטרול מקור הגניבה בארגון .

משרדנו אינו מתיימר להוות תחליף למשטרת ישראל אשר אמונה על הגנת הציבור וניהול חקירות פליליות.
מאידך , חוקרינו אוספים את הראיות לעיתים רבות טרם הגשת תלונה רשמית במשטרה ,ולעיתים רבות עובדים באישור הלקוח בתאום עם המחלקה המשטרתית הרלוונטית לעבירה הנחשדת לכאורה .

במקרים בהם מעדיף הלקוח לאתר את הגניבה בתוך ארגונו ללא התערבות המשטרה,בשל הכורח למנוע נזק לחברה ולתדמיתה , צוות איי חקירות מנחה את הלקוח בדיסקרטיות ויעילות לקבלת ההחלטה הנכונה לאור ממצאי החקירה .

לרשות משרד איי חקירות ציוד טכני משוכלל לבדיקה ומעקב אחר התנהלות כל חברה ועובדיה .

צוות משרד איי חקירות עומד לרשותכם לייעוץ ראשוני ללא כל התחיבות מראש .

לשיחה דיסקרטית